Wijzigingen doorgeven

Assurantiekantoor Wigger
Entersestraat 15 adres en route naar Wigger
7627 LS Bornerbroek
Telefoon: 074-3841487
info@wiggeradvies.nl

Schade melden

Verzekeringnemer (naam)
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Schadedatum
Plaats/adres van de schade
Wat is er gebeurd?
Wat is de oorzaak van de schade?
Wat is er beschadigd? (graag zo specifiek mogelijk beschrijven)
Geschat schadebedrag
Kan de schade gerepareerd worden? Zo ja, voor welk bedrag?
Door wie werd de schade veroorzaakt?
Overige opmerkingen?
Door het invullen en verzenden van dit formulier verklaart u de vragen en opgaven naar beste weten te hebben ingevuld, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord
en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen.
Graag (aankoop)nota's, offerte, foto van het beschadigde etc. per email zenden aan schade@wiggeradvies.nl